10 câu thường nói của lập trình viên khi chương trình không chạy được:

10. Lạ thật…
9. Trước giờ nó đâu có vậy đâu.
8. Hôm qua nó chạy mà.
7. Anh cài sai phiên bản rồi.
6. Nó chạy rồi đó, nhung tại vì tui chua test kỹ.
5. Ai dó đã sửa code của tui rồi.
4. Anh có quét virus chưa?
3. Anh đang làm gì thì nó bị như vậy?
2. Tại sao anh lại chạy nó như vậy? và cuối cùng…
1. Tui tưởng là tui sửa lại nó rồi chứ

He he mọi người nghĩ sao!