Things I must DO before I DIE

 1. Biết 10 ngôn ngữ, thành thạo ít nhất 3 ngôn ngữ như người bản xứ
 2. Thành thạo 5 ngôn ngữ lập trình: Python, PHP, Shell, …
 3. Hoàn thiện một thiết bị Hackintosh một cách hoàn hảo.
 4. Đi 33 nước trên thế giới.
 5. Định cư ở một quốc gia tốt về môi trường, cuộc sống và văn hóa.
 6. Đi Nhật Bản
 7. Xây dựng hệ thống thu nhập thụ động ổn định
 8. Học làm gỗ
 9. Học làm da
 10. Đi 4 cực của Việt Nam
 11. Giấy phép lái xe oto
 12. Thu nhập $500,000/năm
 13. Có $1,000,000
 14. Mở một quán ăn Việt ở nước ngoài