Noob vs Pro

Lạm bàn về trình độ khi chơi game trực tuyến !

Khi người ta nói các chú noob – ngu tức là các chú chơi game ngu
Anh đã mất công bôi đen cái dòng này, các chú làm ơn đọc kỹ 3 lần dùm, rồi, anh cảm ơn. Mong các chú từ nay về sau nhớ, đừng có trầm trọng hoá vấn đề lên như thế, chơi game ngu thì có làm sao đâu, ai mà chẳng ngu một vài lĩnh vực, huống hồ game là chơi cho vui.