Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên dãy dưới và cô rao hàng như sau:
-Bóp trên thì 2 ngàn
-Bóp dưới thì 3 ngàn
-Bóp da thì 5 ngàn
-Bóp lông thì 8 trăm
Có một anh khách cắt cớ hỏi cô:
-Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô?
Cô trả lời ngay:
-Dạ, bóp tui là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn!