VIẾT – Kỹ năng hay Cảm hứng

VIẾT – Kỹ năng hay Cảm hứng

Hai tháng đã qua, kể từ lúc tôi đăng bài viết về Động lực và sự trở lại. Thực tế là ngần ấy thời gian mà tôi không đăng thêm được bài viết nào cả. Tôi có một số bài đang viết dở, nhưng với bản tính tương đối cầu toàn, tôi không nghĩ mình có thể cho phép bản thân đưa...

Động lực và sự trở lại

Đã hơn 2 năm rưỡi trôi qua, kể từ một bài viết tử tế của tôi được đăng vào tháng 12 năm 2015. Đến nay trang này không cập nhật thêm nội dung mới mang đúng tính chất là một bài viết. Mặc dù có đôi khi tôi có đăng những dòng status, trích dẫn nho nhỏ – những mẩu...