The Coke in the machine
Đó là nội dung đoạn phim quảng cáo mới nhất của Coke Cola với tiêu đề:”The Coke Side Of Life”. Ý tưởng có một không hai này của công ty quảng cáo Wieden & Kennedy ở Amsterdam. Khi họ trình bày ý tưởng này với Coke Cola, họ được chấp nhận ngay. Câu chuyện truyền miệng “the ghost in the machine” nay được khai thác và trở thành “the Coke in the machine“. Nhóm làm phim đã làm việc thật vất vả để tạo ra 12 nhân vật và cả một thế giới vô cùng dễ thương trong chiếc máy bán Coke tự động. Hãy vô đây để xem thêm thông tin và tải về đoạn video đặc biệt này