Bản quyền, trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm

Đây là một blog cá nhân và tất cả các bài viết trên website này đều là quan điểm cá nhân, không đại diện cho bất kỳ một công ty hay tổ chức nào. Mọi nội dung trên website này chỉ được đảm bảo bằng uy tín của tác giả chứ hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Tác giả tuyên bố không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, đúng đắn của bất cứ thông tin nào được đưa lên trong hệ thống NARGA.

Lưu ý về bản quyền

Tri thức sẽ phục vụ con người một cách tốt nhất khi nó được chia sẻ một cách tự do, đó là lý do khiến tôi yêu thích bản quyền Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) phiên bản 4.0.
Một cách đơn giản, bản quyền này có nghĩa là:

TRÍCH dẫn nguyên vẹn, PHẢI ghi rõ NGUỒN, chỉ DÙNG cá nhân, KHÔNG được tính phí.

Khi bạn gửi hoặc lấy, trích dẫn bất kỳ thông tin nào vào hệ thống của chúng tôi xem như bạn đồng ý với thỏa thuận này. Bạn có thể đọc thêm về chúng tại WikiPedia hoặc tại trang chủ của tổ chức.

Chi tiết về giới hạn sử dụng

Các thông tin, sản phẩm của tôi trong Website này hoặc các Website khác cùng được sự quản lý và phát triển của tôi sẽ được đăng tải theo giấy phép Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) phiên bản 4.0.
Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều hoàn toàn tự do mà không cần xin phép trong việc:

  • Bạn được phép hiệu đính, sửa chữa, sử dụng một phần, hay thay đổi hình thức của bài viết cho mục đích của bạn.

Với điều kiện rằng

  • Bạn phải nêu rõ tác giả và chỉ đường dẫn tới blog này tại NARGA – http://www.narga.org. Khi phân phối, đăng tải bạn phải làm rõ cho người đọc biết rằng các bài viết này có bản quyền dạng Ghi công-Phi thương mại-Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0).
  • Bạn không được phép sử dụng thông tin, tài nguyên từ Website này cho mục đích thương mại trừ khi có sự đồng ý hay đã thỏa thuận với tác giả (liên lạc bằng cách gửi tin nhắn qua các chương trình nhắn tin nhanh, thư điện tử hay gửi phản hồi ngay tại bài viết).
  • Nếu bạn muốn sử dụng các bài viết này theo cách khác với những điểm đã nêu trên, bạn phải được sự đồng ý của tác giả (liên lạc bằng cách comment vào bài viết hoặc nhắn tin).
  • Bạn đồng ý rằng mọi ý kiến, phản hồi, nhận định trong Website này đều là ý kiến cá nhân và sở hữu bởi cá nhân họ, không liên quan tới công ty, tổ chức nơi tôi làm việc; gia đình hay bạn bè. Mọi hành động trích dẫn các nội dung này dưới danh nghĩa công ty, tổ chức tôi làm việc, hay gia đình/bạn bè đều là phạm luật.

Lý do tôi dùng bản quyền Công Cộng Ghi công-Phi thương mại-Không phái sinh 4.0 Quốc tế

  • Tri thức cần được chia sẻ theo một cách hợp lý, vì vậy Giấy phép Nội dung Công cộng là dạng bản quyền phù hợp nhất cho những gì tôi viết.
  • Tuy vậy, nếu người đăng tải bài sửa, điều chỉnh hay sử dụng một phần bài viết dễ khiến cho người đọc hiểu nhầm ý định và ý tưởng ban đầu của tác giả. Hay đơn giản là sao chép về blog/tumblr của họ với mục đích sưu tầm, câu lai tăng người theo dõi mà chỉ ghi trỏn lỏn 1 cái tên hay sưu tầm từ Internet hoặc là 1 cái tên tác giả. Theo quan điểm cá nhân của tôi là hành vi móc túi chứ không phải là ăn cắp nữa. Vì vậy tác giả và nguồn gốc của bài viết cần được nêu rõ ràng để mọi người có điều kiện tham khảo, trao đổi.
  • Nội dung không được sử dụng để kiếm lợi cho bản thân, một nhóm hay một cộng đồng mà không được sự cho phép của tác giả.
  • Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào. Tôi hiểu rằng, việc chấp hành các quy định trên thể hiện động thái tôn trọng của người đọc và các nội dung được phát hành và công bộ tại trang này cũng như các hệ thống/kênh thông tin liên quan thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

tôi cho rằng bản quyền Ghi công-Phi thương mại-Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0) là hình thức phù hợp nhất cho các bài viết trên blog này.
Tôi hy vọng rằng, tất cả chúng ta nên tôn trọng và đề cao vấn đề bản quyền nhằm giúp cộng đồng tiếp cận được các nội dung chia sẻ hữu ích nhưng chính mục đích chung cần hướng đến.