Askimet tự động xóa các spam mà không hiển thị

Askimet tự động xóa các spam mà không hiển thị

Akismet :Khi có phản hồi mới, các theo dõi, lưu dấu chuyển tới blog của bạn thì nó sẽ được đưa tới máy chủ dịch vụ của Askimet trước tiên, tại đây nó được phân loại, nhận dạng bằng cơ sở dữ liệu riêng sau đó mới chuyển các nội dung an toàn trở lại blog. Askimet là...

Bảo mật WordPress Admin Panel

Phiên bản WordPress 2.0.6 về trước có một lỗi bảo mật khá nghiêm trọng khiến cho kẻ đột nhật có thể dễ dàng đoạt quyền quản trị của WordPress Admin Panel, phiên bản 2.0.7 đã sửa lỗi này nhưng chúng ta có thể xiết chặt thêm mức an toàn cho nó bằng cách rất đơn giản là...