10 dự án lập trình viên PHP nên trải qua

10 dự án lập trình viên PHP nên trải qua

Đối với một lập trình viên PHP bạn luôn hiểu rằng PHP là một ngôn ngữ phổ biến và có một lượng khổng lồ mã nguồn để tham khảo, đa số các thành phần của một Website đã được phát triển dưới dạng nguồn mở việc sử dụng nó yêu cầu tuân thủ theo giấy phép của tác giả đôi...
Ngẫu nhiên hình ảnh bằng PHP

Ngẫu nhiên hình ảnh bằng PHP

Trong quá trình thiết kế layout cho một php application có trường hợp cần nạp ngẫu nhiên hình ảnh theo mỗi yêu cầu nạp của trình duyệt, giải pháp đọc nội dung thư mục sau đó lấy các giá trị text của các file có phần mở rộng được khai báo trước rồi trả về trong mã HTML...

Ứng dụng sử dụng AJAX cho công việc văn phòng

Trong thế giới máy tính của tương lai, các chương trình Desktop trở thành quà khứ. Thay thế chúng là các ứng dụng miễn phí, đơn giản và dựa trên nền Web. Chúng có thể làm được mọi việc, từ các bảng tính tới e-mail và sẽ còn hơn thế nữa. Yếu tố giúp biến điều trên...
Tools for bloging

Tools for bloging

Đắn đo hơn 1 tuần để quyết định dứt khoát về vấn đề sử dụng hay không Narga CMS đối với các khách hàng sắp tới cũng như chuyển đổi nó sang các blog platform tương ứng cho các khách hàng cũ từ trước tới giờ. Không phải là tớ không tự tin về nó nhưng thực tế cho thấy...