Cài đặt WordPress trên Ubuntu

Cài đặt WordPress trên Ubuntu

WordPress là một trong những phần mềm xuất bản nội dung (public software) phổ biến được viết trên ngôn ngữ PHP và sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài trước, bạn đã biết được cách cài đặt một máy chủ LAMP trên hệ điều hành Ubuntu, trong bài viết này, bạn sẽ biết...

Nâng cấp ngay phiên bản WordPress v2.8.4 để tránh bị hack!

Phiên bản WordPress thấp hơn 2.8.4 tiềm ẩn một lỗi bảo mật rất nghiêm trọng có thể bị chiếm quyền quản trị của Website sử dụng WordPress. Bằng cách tận dụng một lỗi lập trình trong file wp-login.php khiến cho việc reset mật khẩu của tài khoản quản trị và gửi thông tin...
Tối ưu hệ thống đánh giá nội dung

Tối ưu hệ thống đánh giá nội dung

Như mọi người thấy, trên website này có mục “Các bài viết nổi bật” nó thống kê sự nổi trội của nội dung bài viết đó so với toàn bộ các bài viết khác, về cơ bản nó chính là một dạng thống kê đơn giản hơn so với thống kê Website thông thường. Tác dụng của nó...
Phiên bản WordPress 2.7

Phiên bản WordPress 2.7

Hôm nay mới nói tới việc WordPress 2.7 thì có lẽ là hơi chậm, dù vậy tớ vẫn nhắc đến nó bởi phiên bản này có một số thay đổi lớn đáng để bạn nâng cấp ngay lập tức, tất nhiên việc cập nhập các phiên bản mới nhất của WordPress cũng giúp bạn tăng cường khả năng bảo mật...