Số trong tiếng Đức

Số trong tiếng Đức

Số là một phần rất quan trọng, có rất nhiều loại khác nhau: số đếm, phân số, số lần tần suất, giá, số thập phân, thứ tự, thời gian, ngày tháng … Cách viết, đọc số trong tiếng Đức có những quy tắc nhất định, nắm được quy tắc này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học và sử dụng nó.

Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Trong quá trình học lại tiếng Anh, có một số quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ (American English) khác biệt với tiếng Anh – Anh mà bình thường chúng ta vẫn được học. Tôi sẽ ghi chép tại bài viết này để lưu lại hoặc để bạn nào cần có thể tham khảo.

Tên các tổ chức, chức danh, chức vụ hành chính bằng tiếng Trung Quốc

Đối với tiếng Anh, chúng ta có hẳn một thông tư và hướng dẫn về việc dịch tên các tổ chức, chức vụ hành chính để giao dịch đối ngoại, tuy nhiên đối với các ngôn ngữ khác thì chưa có. Bài viết này liệt kê một số tên tổ chức, chức danh, chức vụ hành chính phổ biến bằng tiếng Trung Quốc.

Tiếng Anh giọng gì thì dễ xin việc?

Tiếng Anh giọng gì thì dễ xin việc?

Một khảo sát ra tại Anh nói rằng các ông chủ kinh doanh có định kiến đói với một số chất giọng nói tiếng Anh (trong tiếng Anh gọi là “accent”).
Nói tiếng Anh với giọng nước ngoài lại tốt hơn trong môi trường kinh doanh hơn là nói tiếng Anh với chất giọng của một số vùng tại Anh.