Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Hiện tại, tôi đang quay trở lại với tiếng Anh cho một số dự án đang triển khai. Trong quá trình học, có một số quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ (American English) khác biệt với tiếng Anh – Anh mà bình thường chúng ta vẫn được học. Tôi sẽ ghi chép tại bài viết này để...

Tên các tổ chức, chức danh, chức vụ hành chính bằng tiếng Trung Quốc

Đối với tiếng Anh, chúng ta có hẳn một thông tư và hướng dẫn về việc dịch tên các tổ chức, chức vụ hành chính để giao dịch đối ngoại, tuy nhiên đối với các ngôn ngữ khác thì chưa có. Bài viết này liệt kê một số tên tổ chức, chức danh, chức vụ hành chính phổ biến bằng...
100 lỗi thường gặp khi phát âm tiếng Anh

100 lỗi thường gặp khi phát âm tiếng Anh

Có những từ rất đơn giản và chúng ta vẫn luôn nghĩ là mình phát âm đúng dù rằng thực tế không phải vậy, trên Yourdictionary có liệt kê 100 từ thường gặp nhưng lại hay bị phát âm sai.   Chẳng hạn với từ acceptable: thông thường với tiếp vĩ able chúng ta thường...
Tiếng Anh giọng gì thì dễ xin việc?

Tiếng Anh giọng gì thì dễ xin việc?

Một khảo sát ra tại Anh nói rằng các ông chủ kinh doanh có định kiến đói với một số chất giọng nói tiếng Anh (trong tiếng Anh gọi là “accent”).Nói tiếng Anh với giọng nước ngoài lại tốt hơn trong môi trường kinh doanh hơn là nói tiếng Anh với chất giọng...