Neu biet ngay mai em lay chong

{Thơ Chế} Ngày Mai Em Lấy Chồng

Phản ứng theo kiểu chả quan trọng Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em lắm Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng